ИТ смер

Зашто уписати ИТ смер у Гимназији у Прокупљу?

 • Зато што је према најновијим подацима Министарства просвете ИТ сектор нејперспективнији сектор у нашој држави;
 • Зато што је највећи број ученика у одељењу 20, а настава из рачунарских предмета се организује у групама од по 10 ученика што омогућава ђацима бољи квалитет рада и бољи успех;
 • Зато што за четри године ученици имају укупно 934 часова информатичких предмета, односно похађаће 8 стручних предмета;
 • Зато што ће одабиром ИТ смера ученици унапредити технике самосталног учења путем константног коришћења рачунара на информатичким предметима (један ученик – један рачунар) и усвојиће важност праћења нових ИТ решења и технологија;
 • Зато што ће након завршетка ИТ смера ученици овладати основним, али и неким напредним концептима програмирања које ће моћи да користе за решавање различитих проблема у даљем школовању, а упознаће и различите начине решавања проблема са програмирањем;
 • Зато што ће им садржаји који се изучавају, стручни наставници и рад у малим групама у опремљеном кабинету помоћи да упишу различитих факултета попут Електронског факултета у Нишу, Електротехничког факултета у Београду, Факултета органиационих наука, Природно-математичког факултета, Саобраћајног факултета…


О смеру

Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.

Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али  при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

 

Предности

Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред  већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља  функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.


Информатички предмети

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета.  Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе  представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета. Стручни предмети су које ће ученици имати су:

 1. Програмирање
 2. Примена рачунара
 3. Објектно оријентисано програмирање
 4. Базе података
 5. Програмске парадигме
 6. Веб програмирање
 7. Рачунарски системи
 8. Оперативни системи и рачунарске мреже


План наставе и учења за Гимназију за ученике са посебним способностима за Рачунарство и информатику

Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику можете погледати ОВДЕ.