Природно-математички

О смеру

Природно-математички смер је намењен ученицима који су талентовани из области математике, информатике и природних наука. Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета из области природних или техничких наука. Знања која ученици стичу на овом смеру представљају одличну припрему за оне који би желели да своје школовање наставе у областима као што су математика, информатика, архитектура, грађевина, машинство, медицина, стоматологија, фармација, ветерина, саобраћај и друге природне и техничке науке.