Контакт подаци

назив школе ... : Гимназија у Прокупљу
адреса .............. : Ратка Павловића 20
телефон ........... : 027.321.110
мејл ................... : gimnazijapk@beotel.net
сајт .................... : www.gimnazija-prokuplje.edu.rsПословни подаци

жиро рачун ................. : 840-983666-64
матични број .............. : 7271344
порески број ............... : 100257756
шифра делатности .... : 8531Локација