Председник Школског одбора

Заменик председника Школског одбора

проф. Татјана Грујовић
(представник Наставничког већа)
Јелена Марковић
(представник Савета родитеља)

Представници Наставничког већа

проф. Весна Гајић
проф. Синиша Лукић

Представници Савета родитеља

Владимир Зечевић
Дејан Момчиловић

Представници јединице локалне самоуправе

Милена Денић
Славица Чикарић
Марко Гајић