План одржавања угледних часова

ШКОЛСКА 2022/2023.

септембар
Ковачевић Миле
Руски језик
Россия сегодня (Сусрет и разговор ученика Гимназије са гостом из Москве Денисом Михајловичем Трушином)
септембар


Јовановић Маја
Географија, одељење I 5
Земља у космосу


 

октобар
Прелић Валентина /
 Татјана Цветановић
Енглески језик / Музичка култура
Хендл
октобар/новембар


Јоковић Весна
Географија, одељење I 1
Рељеф Земљине површине
децембар


Радуловић Смиљана
Енглески језик, одељење II 5
Going places (Serbia-England)
02.12.2022.


 

новембар
Гајић Весна
Социологија, одељење IV 4
Медијска писменост – утицај тачке гледишта на објективност информација
новембар


Тасковић Војкан
Француски језик
Сусрет ученика Гимназије са предшколцима и презентација програма на француском језику
новамбар


 

децембар
Владимир Ђорђевић
/ Јелена Лукић
Оперативни системи и рачунарске мреже / Енглески језик, одељење II 6
Solution for the protection of critical section
8.12.2022.


Недељковић Мирјана, Стојковић Љиљана
Географија, одељење III 2, III 5
Туризам у Србији
јануар


 

јануар
Анђелковић Драгица
Српски језик и књижевност
Ф.М.Достојевски: Злочин и казна
јануар/фебруар

 

фебруар
Јовановић Маја
Географија, одељење II 5
Европска унија
фебруар


Радмановић Биљана, Стојановић Александра, Дојчиновић Светлана
Српски језик и књижевност
Обележавање дана матерњег језика
21.02.2023.

 

март
Владимир Ђорђевић / Драган Станковић
Рачунарски системи / Примена рачунара, одељење I 5
Утациј рачунара на савремено друштво
06.03.2023.


Илић Ана / Петровић Јелена
Српски језик и књижевност, Психологија
А.Ками: Странац
март


Декић Милена
Математика
Број пи
март


наставници историје, музеј
Историја, одељење IV 1
Борци Првог светског рата
март


 

април
наставници математике

Математика, одељење III 4
Златни пресек
април


Петровић Јелена
Психологија, одељење II 2
Насиље
април


Владимир Ђорђевић / Катарина Радовановић
Обј.орј.програмирање / Дискретна математика, одељење III 6
Теорија бројева
26.04.2023.


 

мај
Јовановић Маја, Недељковић Мирјана, Стојковић Љиљана
Географија
Дан планете Земље


Радојевић Невенка
Филозофија, одељење IV 3
Егзистенцијализам
мај


Владимир Ђорђевић / Јелена Бејатовић
Рачунарство и информатика / Хемија, одељење III 5
Алкохоли
16.05.2023.


Тодоровић Марија
Српски језик и књижевност
примена књижевности
17.05.2023.


Јовановић Маја
Географија, одељење II 6
Бање у Србији
мај


 

јун
Ђорђевић Владимир
Оперативни системи и рачунарске мреже, одељење II 6
Рачунарске мреже и безбедност података
05.06.2023.


 

Грујовић Татјана
Француски језик
Галицизми у латинизми у српском језику
друго полугодиште