Радно време

ДИРЕКТОР
Коцић Драгана
(понедељак – петак)
07:00-15:00

ПЕДАГОГ
Јовановић Ана
(понедељак – петак)
07:30-13:30

ПСИХОЛОГ
Милошевић Марија
(понедељак, среда, петак)
07:30-13:30

СЕКРЕТАР
Јовановић Душица
(понедељак – петак)
07:00-15:00

РАЧУНОВОДСТВО
Обрадовић Ана
(понедељак – петак)
07:00-15:00

БИБЛИОТЕКА
Ковачевић Зорица
(понедељак – петак)
09:00-12:00