Друштвено-језички

Друштвено – језички смер је намењен ученицима који желе да, након средње школе, упишу неки од факултета са подручја друштвених или политичких наука, права, историје, социологије, психологије, филозофије,  или да студирају књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје.

Поред српског језика и књижевности, најзаступљенијег предмета у фонду наставних часова, у Гимназији у Прокупљу се уче четири језика. То је једина школа која ученицима, од прве године пружа могућност да истовремено усавршавају  енглески и латински језик, и да као други страни језик, који ће учити све четири године, одаберу руски или француски.

Своје уметничке и стваралачке склоности ученици друштвено-језичког смера могу реализовати кроз бројне секције, као сто су драмска, литерарна, новинарска, историјска, ликовна, секција за изворно певања, рецитаторска секција, секција за руски језик…

Кроз изборне програме које наша школа нуди развијамо код ученика креативност, комуникативност, критичко мишљење, склоност ка здравим стиловима живота.

Друштвено- језички смер је одличан избор за будуће адвокате, судије, политичаре, политикологе, лингвисте, филологе, филозофе, новинаре и сл.