ИТ секција

О секцији

ИТ секција је основана са циљем да допринесе што детаљнијем практичном развоју информационе писмености ученика Гимназије у Прокупљу. У основи секцију чине ученици смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, а секцији се могу прикључити и ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера.

Информационо-комуникациона технологија је у свету препозната као приоритена област развоја и у том смислу циљ секције је практично оспособљавање ученика у правцу развоја њиховог алгоритамског начина мишљења.

Секција има мисију да оснажи имплементцију наставног програма у практичној примени, да кроз међусобну сарадњу ученика подстакне чланове секције на детаљнији развој индивидуалних склоности и интересовања, као и да ученике мотивише за додатно практично учење.


Активности секције

 • Одржавање школског сајта www.gimnazija-prokuplje.edu.rs
 • Одржавање званичних налога и страница школе на друштвеним мрежама
 • Прикупљање информација о активностима у школи (фотографија, текст…) и постављање на web сајт школе
 • Израда банера за интернет промоцију и интернет промоција смерова Гимназије у Прокупљу
 • Израда памфлета и флајера за промоцију Гимназије у основним школама
 • Израда презентације за промоцију Гимназије у основним школама
 • Израда мајица и беџева за промоцију Гимназије
 • Одржавање опреме рачунарских кабинета
 • Одржавање мултимедијалне учионице
 • Израда, прерада и дорада логоа секција и ђачког парламента
 • Аудио-визуелно документовање важних школских датума
 • Техничка помоћ у припреми школских новина

 

Помоћ у остваривању и реализацији ICT политике у школи
*ICT – информационо-комуникационе технологије (Information and Communications Technology)

 • Ажурирање школског сајта и активно учешће у прикупљању и постављању информација на школски сајт
 • Одржавање рачунарских система
 • Решавање софтверских проблема
 • Инсталација и мониторинг антивирусне заштите
 • Вођење рачуна о безбедности информација
 • Одржавање хардвера компјутера
 • Инсталација и мониторинг рачунарске мреже

 

Почетак рада секције: школска 2019/2020. године
Рад секције покренули: проф. MSc Владимир Б. Ђорђевић и проф. Драган С. Станковић

 

Чланови секције

школска 2019/2020. година
професор:
MSc Владимир Б. Ђорђевић
ученици:
Богдановић Ненад, Бургић Лука, Ђорђевић Тамара, Ивановић Јана, Илић Филип, Ковачевић Мина, Мандић Илија, Миленковић Викторија, Минић Немања, Митић Сара, Мићић Љубомир, Новковић Сара, Обрадовић Исидора, Павловић Стеван, Пантић Димитрије, Петровић Јована, Портић Димитрије, Роглић Катарина, Савић Вељко и Цветковић Михајло.