Ђачки парламент

Важну улогу у животу и раду Гимназије има Ђачки парламент. Представља репрезентативно тело унутар школе, а оснивају га и чине сами ученици, представници свих одељења школе.

Први ђачки парлемент у Гимназији основан је 8.априла 2003. године и бројао је 40 чланова, по два ученика из сваког одељења. Пре формирања Ђачког парламента интересе ученика заступала је Школска заједница ученика. За првог председника Парламента изабрана је Јована Јовић, а задужени за рад Парламента из редова професора били су Весна Симић, Тања Ђорђевић и Вучеља Раденовић. Од 2007. године за рад Парламента, из редова професора, је задужена проф. Маја Јовановић.

Од оснивања Парламента пуно ученика је узело учешћа у његовом раду. Одржано је много седница, разматрано доста питања, донете су бројне одлуке, често организоване хуманитарне акције.

Чланови Ђачког парламента се баве питањима везаним за наставне и ваннаставне активности у циљу креирања предлога за унапређење рада.

Доносе одлуке у вези учешћа у хуманитарним акцијама, иницирају акције и пројекте и тесно сарађују са стручним органима школе.

Осим сарадње са стручним органима школе, Парламент промовише учешће младих у јавном животу на локалном нивоу, као и развијање сарадње са сличним организацијама у земљи и иностранству. Чланови Ђачког парламента су редовно похађали семинаре у вези са радом ученичких организација, боравили у иностранству и присуствовали Конференцијама ученичких организација Југоисточне Европе.