ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

директор

професор Драгослав Минићсекретар

Душица Јовановић

педагог

Ана Јовановић

психолог

Марија Милошевић

библиотекар

професор Зорица Ковачевић

техничар ИТ система

Милена Јаблановић

рачуновођа

Ана Обрадовић

административни послови

Надица Стојковић