ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

директор

професор Драгослав Минићсекретар

Душица Јовановић

педагог

Ана Јовановић

психолог

Марија Милошевић

библиотекар

професор Зорица Ковачевић

шеф рачуноводства

Ана Обрадовић

техничар ИТ система

Александра Максимовић

административни послови

Надица Стојковић