ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

директор школе

професор Драгана Коцићсекретар

Душица Јовановић

педагог

Ана Јовановић

психолог

Марија Милошевић

библиотекар

професор Зорица Ковачевић

рачуноводство

Ана Обрадовић

административни послови

Надица Стојковић

административни послови

Братислав Живковић