Додатна настава

Додатна настаје је посебан облик наставе организован за ученике који су савладали програм предмета у редовној настави и показују изразита интересовања за предмет. Она омогућава сваком ученику да се потпуније развија према индивидуалним склоностима и интересовањима. Додатна настава мора ученике заинтересовати и мотивисати за додатно учење.