Распоред писаних провера

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ЗАДАТАКА
(школска 2021/2022. година)

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

7. и 8. недеља – Српски језик и књижевност
9. и 10. недеља – Енглески језик
11. и 12. недеља – Математика
13. и 14. недеља – Други страни језик / Програмирање
15. и 16. недеља – Српски језик и књижевност / Латински језик
17. и 18. недеља – Математика