Распоред писаних провера

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
(ШКОЛСКА 2022/2023. година)

8.недеља – Српски језик и књижевност (I писмени задатак)
9.недеља – Математика (I писмени задатак)
12.недеља – Руски/Француски језик (I писмени задатак)
13.недеља – Енглески језик (I писмени задатак)
14.недеља – Латински језика, Информатика (ИТ) (I писмени задатак)
15.недеља – Српски језик и књижевност (II писмени задатак)
16.недеља – Математика (II писмени задатак)

 

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ЗАДАТАКА
(школска 2021/2022. година)

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

КОМБИОНОВАНА НАСТАВА
23.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред, трећи ПЗ)

24.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред и I, II и III
разред, трећи ПЗ)
24.недеља – Математика (IV разред, трећи ПЗ)

25.недеља – Српски језик и књижевност (I, II и III разред, трећи ПЗ )
25.недеља – Математика (IV разред, трећи ПЗ)
25.недеља – Латински језик (II разред, други ПЗ)

26.недеља – Математика (I, II и III разред, трећи ПЗ)
26.недеља – Латински језик (II разред, други ПЗ)

27.недеља – Математика (I, II и III разред, трећи ПЗ)

28.недеља – Енглески језик (IV разред)

29.недеља – Енглески језик (IV разред)

30.недеља – Информатика
30.недеља – Енглески језик (I, II и III разред)

31.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред, четврти ПЗ)
31.недеља – Енглески језик (I, II и III разред)

32.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред, четврти ПЗ)
32.недеља – Руски/француски језик (IV разред)

33.недеља – Руски/француски језик (IV разред)
33.недеља – Латински језик (I разред)
33.недеља – Латински језик (II разред, трећи ПЗ)
33.недеља – Информатика

34.недеља – Математика (IV разред, четврти ПЗ)
34.недеља – Латински језик (I разред)
34.недеља – Латински језик (II разред, трећи ПЗ)

37.недеља – Математика (I, II и III разред, четврти ПЗ)

 

НОРМАЛНА НАСТАВА
23.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред, трећи ПЗ)

24.недеља – Математика (IV разред, трећи ПЗ)

25.недеља – Српски језик и књижевност (I, II и III разред, трећи ПЗ )
25.недеља – Латински језик (II разред, други ПЗ)

26.недеља – Математика (I, II и III разред, трећи ПЗ)

28.недеља – Енглески језик (IV разред)

30.недеља – Информатика

31.недеља – Српски језик и књижевност (IV разред, четврти ПЗ)
31.недеља – Енглески језик (I, II и III разред)

32.недеља – Руски/француски језик (IV разред)

33.недеља – Латински језик (I разред)
33.недеља – Латински језик (II разред, трећи ПЗ)
33.недеља – Информатика

34.недеља – Математика (IV разред, четврти ПЗ)

35.недеља – Српски језик и књижевност (I, II и III разред, четврти ПЗ )

36.недеља – Руски/француски језик (I, II и III разред)

37.недеља – Математика (I, II и III разред, четврти ПЗ)

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

7. и 8. недеља – Српски језик и књижевност
9. и 10. недеља – Енглески језик
11. и 12. недеља – Математика
13. и 14. недеља – Други страни језик / Програмирање
15. и 16. недеља – Српски језик и књижевност / Латински језик
17. и 18. недеља – Математика