Распоред писаних провера

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ЗАДАТАКА

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

21. и 22. недеља – Српски језик и књижевност (IV разред)
23. и 24. недеља – Српски језик и књижевност (I,II & III разред) / Математика (IV разред)
25. и 26. недеља – Математика (I,II & III разред)
29. и 30. недеља – Српски језик и књижевност (IV разред)
31. и 32. недеља – Математика (IV разред)
33. и 34. недеља – Српски језик и књижевност (I,II & III разред)
35. и 36. недеља – Математика (I,II & III разред)

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

7. и 8. недеља – Српски језик и књижевност
9. и 10. недеља – Енглески језик
11. и 12. недеља – Математика
13. и 14. недеља – Други страни језик
15. и 16. недеља – Српски језик и књижевност
17. и 18. недеља – Енглески језик
19. и 20. недеља – Математика