НАСТАВНО ОСОБЉЕ


СРПСКИ ЈЕЗИК

професор Марија Тодоровић
професор Марија Радојковић
професор Драгица Анђелковић
професор Ана Илић
професор Биљана Радмановић
професор Александра Стојановић
РУСКИ ЈЕЗИК

професор Зорица Ковачевић
професор Миле Ковачевић
професор Јасмина Тасић
ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

професор Милунка Марковић
професор Војкан Тасковић
професор Татјана Грујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

професор Славица Вукајловић
професор Валентина Прелић
професор Ирена Обрадовић
професор Смиљана Радуловић
ФИЛОЗОФИЈА

професор Невенка Радојевић
професор Новица Крстић
ПСИХОЛОГИЈА

професор Јелена Петровић
СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

професор Весна Гајић
ИСТОРИЈА

професор Драгана Алексић
професор Драгана Лазић
професор Миодраг Грујић
професор Сузана Марковић
ГЕОГРАФИЈА

професор Зоран Антонијевић
професор Маја Јовановић
БИОЛОГИЈА

професор Душица Мирковић
професор Марија Јордачијевић
професор Валентина Дробњак
МАТЕМАТИКА

професор Љубисав Стевовић
професор Драган Крстић
професор Тања Ђорђевић
професор Милена Декић
ФИЗИКА

професор Бранислав Росић
професор Снежана Пејић
професор Марица Јовановић
професор Војкан Симоновић
ХЕМИЈА

професор Маја Јовановић
професор Милена Младеновић
професор Јелена Бејатовић
професор Светлана Ђорђевић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

професор Драган Станковић
професор MSc Владимир Ђорђевић
професор Јелена Алексић
професор Наташа Булатовић
професор Горан Благојевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА

професор Татјана Цветановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА

професор Горан Ристић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

професор Милорад Прибак
професор Синиша Лукић
професор Иван Ристић
ВЕРСКА НАСТАВА

професор Даниел Јовановић
професор Никола Ераковић
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

професор Иван Ристић
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

професор Татјана Грујовић
професор Ана Илић
ДРУШТВО, ПОЈЕДИНАЦ И ГРУПА

професор Сузана Марковић
професор Миодраг Грујић
професор Новица Крстић
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

професор Марина Стојановић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

професор Маја Јовановић
професор Весна Гајић
професор Иван Ристић
професор Јелена Лукић