НАСТАВНО ОСОБЉЕ


СРПСКИ ЈЕЗИК

професор Марија Тодоровић
професор Драгица Анђелковић
професор Биљана Радмановић
професор Александра Стојановић
професор Ана Илић
професор Светлана Дојчиновић
РУСКИ ЈЕЗИК

професор Зорица Ковачевић
професор Миле Ковачевић
професор Јасмина Тасић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

професор Војкан Тасковић
професор Татјана Грујовић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

професор Татјана Грујовић
професор Слађана Величковић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

професор Славица Вукајловић
професор Валентина Прелић
професор Ирена Обрадовић
професор Смиљана Радуловић
професор Јелена Лукић
ФИЛОЗОФИЈА

професор Невенка Радојевић
професор Новица Крстић
ПСИХОЛОГИЈА

професор Јелена Петровић
професор Ивана Ђорђевић
СОЦИОЛОГИЈА

професор Весна Гајић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

професор Весна Гајић
ИСТОРИЈА

професор Драгана Алексић
професор Сузана Марковић
професор Небојша Раденковић
професор Драгана Лазић
ГЕОГРАФИЈА

професор Маја Јовановић
професор Љиљана Стојковић
професор Мирјана Недељковић
професор Весна Јоковић
БИОЛОГИЈА

професор Валентина Дробњак
професор Марија Јордачијевић
професор Тамара Ничић
МАТЕМАТИКА

професор Љубисав Стевовић
професор Тања Ђорђевић
професор MSc Милена Декић
професор Јелена Алексић
ФИЗИКА

професор Бранислав Росић
професор Снежана Пејић
професор Марица Јовановић
професор Бранислав Божиловић
ХЕМИЈА

професор Маја Јовановић
професор Милена Младеновић
професор Јелена Бејатовић
професор Светлана Ђорђевић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

професор Драган Станковић
професор Наташа Булатовић
професор MSc Владимир Ђорђевић
професор MSc Катарина Станковић
професор Милка Пауновић
професор Душан Савић
МУЗИЧКА КУЛТУРА

професор Татјана Цветановић
професор Никола Тасић
ЛИКОВНА КУЛТУРА

професор Горан Ристић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

професор Синиша Лукић
професор Иван Ристић
професор Саша Стојановић
ВЕРСКА НАСТАВА

професор Даниел Јовановић
професор Урош Петровић
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

професор Иван Ристић
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

професор Светлана Дојчиновић
ДРУШТВО, ПОЈЕДИНАЦ И ГРУПА

професор Новица Крстић
професор Јелена Гарић
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

професор Марина Стојановић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

професор Ирена Богдановић Златaновић
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

професор Ирена Богдановић Златaновић
професор Светлана Дојчиновић
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

професор Марина Стојановић
РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈА

професор Јелена Гарић
ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ

професор Јелена Гарић