СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

професор Биљана Радмановић
професор Марија Тодоровић
професор Драгица Анђелковић
професор Александра Стојановић
професор Ана Илић
професор Светлана Дојчиновић
РУСКИ ЈЕЗИК

професор Зорица Ковачевић
професор Миле Ковачевић
професор Јасмина Тасић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

професор Војкан Тасковић
професор Татјана Грујовић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

професор Војкан Тасковић
професор Татјана Грујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

професор Јелена Лукић
професор Валентина Прелић
професор Ирена Обрадовић
професор Смиљана Радуловић
професор Невена Кожовић
ФИЛОЗОФИЈА

професор Невенка Радојевић
професор Новица Крстић
ПСИХОЛОГИЈА

професор Јелена Петровић
професор Ивана Ђорђевић
СОЦИОЛОГИЈА

професор Весна Гајић
ИСТОРИЈА

професор Драгана Алексић
професор Миодраг Грујић
професор Драгана Лазић
професор Марија Петровић
ГЕОГРАФИЈА

професор Маја Јовановић
професор Љиљана Стојковић
професор Мирјана Недељковић
професор Весна Јоковић
БИОЛОГИЈА

професор Марија Јордачијевић
професор Валентина Дробњак
професор Тамара Ничић
МАТЕМАТИКА

професор Љубисав Стевовић
професор Тања Ђорђевић
професор MSc Милена Декић
професор Јелена Алексић
професор Светлана Станковић
професор Катарина Радовановић
ФИЗИКА

професор Бранислав Росић
професор Снежана Пејић
професор Марица Јовановић
професор Бранислав Божиловић
професор Наташа Кутлашић
ХЕМИЈА

професор Маја Јовановић
професор Милена Младеновић
професор Светлана Ђорђевић
професор Јелена Бејатовић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

професор Наташа Булатовић
професор Драган Станковић
професор MSc Владимир Ђорђевић
професор MSc Катарина Станковић
професор Милка Пауновић
професор Душан Савић
професор Јована Савићевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА

професор Татјана Цветановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА

професор Горан Ристић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

професор Синиша Лукић
професор мр Саша Станojeвић
професор Милош Манић
ВЕРСКА НАСТАВА

професор Даниел Јовановић
професор Урош Петровић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

професор Весна Гајић
професор Миле Ковачевић
професор Ирена Богдановић Златановић
професор Јелена Гарић
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

професор Светлана Дојчиновић
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

професор Ивана Митровић
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

професор Светлана Ђорђевић
професор Зорица Ристић
професор Маја Ђорђевић
ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО

професор Новица Крстић
професор Марија Петровић
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

професор Светлана Дојчиновић
професор Ирена Богдановић Златaновић
ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ

професор Миодраг Грујић
професор Драгана Илић
РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

професор Драгана Илић
професор Јелена Гарић
професор Марија Петровић
ПЕНЗИОНИСАНИ ПРОФЕСОРИ

професор Драган Крстић
Математика
пензионисан: 2021.
професор Душица Митровић
Биологија
пензионисан: 2021.
ПРОФЕСОРИ КОЈИ СУ РАДИЛИ У ГИМНАЗИЈИ

професор Сузана Марковић
Историја
...-2021.
професор Иван Ристић
Физичко и здравствено васпитање
2018-2021.
професор Никола Тасић
Музичка култура
2019-2021.
професор Марина Стојановић
Биологија
2020-2021.
професор Марија Радојковић
Српски језик и књижевност
2019.
професор Александра Килибарда
Српски језик и књижевност
2019/2020.
професор др Небојша Раденковић
Историја
2021-2022.