ИТ секција

О секцији

ИТ секција је основана са циљем да допринесе што детаљнијем практичном развоју информационе писмености ученика Гимназије у Прокупљу. У основи секцију чине ученици смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, а секцији се могу прикључити и ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера.

Информационо-комуникациона технологија је у свету препозната као приоритена област развоја и у том смислу циљ секције је практично оспособљавање ученика у правцу развоја њиховог алгоритамског начина мишљења.

Секција има мисију да оснажи имплементцију наставног програма у практичној примени, да кроз међусобну сарадњу ученика подстакне чланове секције на детаљнији развој индивидуалних склоности и интересовања, као и да ученике мотивише за додатно практично учење.


Активности секције

 • Одржавање школског сајта www.gimnazija-prokuplje.edu.rs
 • Одржавање званичних налога и страница школе на друштвеним мрежама
 • Прикупљање информација о активностима у школи (фотографија, текст…) и постављање на web сајт школе
 • Израда банера за интернет промоцију и интернет промоција смерова Гимназије у Прокупљу
 • Израда памфлета и флајера за промоцију Гимназије у основним школама
 • Израда презентације за промоцију Гимназије у основним школама
 • Израда мајица и беџева за промоцију Гимназије
 • Одржавање опреме рачунарских кабинета
 • Одржавање мултимедијалне учионице
 • Израда, прерада и дорада логоа секција и ђачког парламента
 • Аудио-визуелно документовање важних школских датума
 • Техничка помоћ у припреми школских новина

 

Помоћ у остваривању и реализацији ICT политике у школи
*ICT – информационо-комуникационе технологије (Information and Communications Technology)

 • Ажурирање школског сајта и активно учешће у прикупљању и постављању информација на школски сајт
 • Одржавање рачунарских система
 • Решавање софтверских проблема
 • Инсталација и мониторинг антивирусне заштите
 • Вођење рачуна о безбедности информација
 • Одржавање хардвера компјутера
 • Инсталација и мониторинг рачунарске мреже

 

Почетак рада секције: школска 2019/2020. године
Рад секције покренули: проф. MSc Владимир Б. Ђорђевић и проф. Драган С. Станковић

 

Школска 2020/21

Чланови секције
професор:
MSc Владимир Б. Ђорђевић
ученици:
Богдановић Ненад (II 6), Ђорђевић Тамара (II 6), Ивановић Јана (II 6), Ковачевић Мина (II 6), Мићић Љубомир (II 6), Новковић Сара (II 6), Роглић Катарина (II 6), Савић Вељко (II 6), Ђедовић Лазар (I 6), Ивковић Миљана (I 6), Илић Јован (I 6), Пауновић Филип (I 6), Стојковић Вук (I 6), Миленковић Хелена (I 6), Вукић Тадија (I 6), Ранђеловић Матеја (I 6), Илић Филип (II 6), Миленковић Викторија (II 6), Миленковић Лазар (I 6), Недељаковић Филип (I 6), Портић Димитрије (II 6), Савић Теодора (I 6), Лазић Катарина (I 6), Шејић Анђела (I 6) и Станковић Алекса (I 6).

Рад секције

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ “ДАБАР”
(децембар, 2020)

Због епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом овогодишње такмичење је било ревијалног карактера и одржало се онлајн.

Учесници овогодишњег такмичења су били чланови ИТ секције:
Миленковић Хелена (I 6), Вукић Тадија (I 6), Пауновић Филип (I 6), Ранђеловић Матеја (I 6), Богдановић Ненад (II 6), Илић Филип (II 6), Ивановић Јана (II 6), Ковачевић Мина (II 6), Миленковић Викторија (II 6), Ђорђевић Тамара (II 6), Миленковић Лазар (I 6), Недељаковић Филип (I 6), Новковић Сара (II 6), Портић Димитрије (II 6), Савић Теодора (I 6), Лазић Катарина (I 6), Стојковић Вук (I 6), Ђедовић Лазар (I 6), Ивковић Миљана (I 6), Шејић Анђела (I 6), Мићић Љубомир (II 6), Станковић Алекса (I 6) и Илић Јован (I 6).


 

Школска 2019/20

Чланови секције
професор:
MSc Владимир Б. Ђорђевић
ученици:
Богдановић Ненад (I 6), Ђорђевић Тамара (I 6), Ивановић Јана (I 6), Илић Филип (I 6), Ковачевић Мина (I 6), Миленковић Викторија (I 6), Минић Немања (I 6), Мићић Љубомир (I 6), Новковић Сара (I 6), Обрадовић Исидора (I 6), Павловић Стеван (I 6), Портић Димитрије (I 6), Роглић Катарина (I 6), Савић Вељко (I 6) и Цветковић Михајло (I 6).

Рад секције

СУПЕРФИНАЛЕ ТАКМИЧЕЊА “RAF CHALLENGE”
(мај, 2020)

Ученици који су ушли у суперфинале: Ковачевић Мина, Обрадовић Исидора, Богдановић Ненад и Мићић Љубомир.

Радови ученика:

 

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 2020
(март, 2020)

Креирање слогана и дизајна слогана за промоцију школе

Креирање ИД картица за представнике Гимназије  на  сајму

Креирање презентације за промоцију школе

 

Креирање јединствене рачунарске конфигурације за промоцију школе

 

ПРОСЛАВА ДАНА СВЕТОГ САВЕ
(јануар, 2020)

Бележење прославе кроз фотографисање и снимање видео записа
Монтажа видео материјала