Тим за заштиту животне средине

ШКОЛСКА 2022/2023.

 • Пејић Снежана, проф. физике – координатор
  мејл: snowhite66@gmail.com
 • Ђорђевић Светлана, проф. хемије
 • Јордачијевић Марија, проф. биологије
 • Горан Ристић,проф.ликовне културе
 • Ивана Митровић,проф.изборног програма Здравље и спорт
 • Валентина Прелић,проф.енглеског језика
 • Саша Станојевић,проф.физичког васпитања
 • Ирена Богдановић-Златановић,проф.изборног програма Уметност и дизајн
 • Димче Стефаноски,мајстор
 • Помоћни радници
 • Благојевић Дуња 2/1-представник Ученичког парламента

 

ШКОЛСКА 2021/2022.

(према азбучном редоследу презимена)

 • Пејић Снежана, проф. физике – координатор
  мејл: snowhite66@gmail.com
 • Ђорђевић Светлана, проф. хемије
 • Јордачијевић Марија, проф. биологије