Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

ШКОЛСКА 2022/2023.

 • MSc Ђорђевић Б. Владимир, проф. рачунарства и информатике – координатор
  мејл: vladimirodprokuplja@gmail.com
 • Грујић Миодраг, проф. историје
 • Дојчиновић Светлана, проф. српског језика и књижевности
 • Ђорђевић Тања, проф. математике
 • Маја Јовановић, проф. хемије
 • Ристић Горан, проф. ликовне културе
 • Манић Милош, проф. физичког и здравственог васпитања
 • Стојковић Љиљана, проф. географије
 • Тасковић Војкан, проф. француског језика
 • Марија Окичић (II 3), представник Савета родитеља

 

ШКОЛСКА 2021/2022.

(према азбучном редоследу презимена)

 • MSc Ђорђевић Б. Владимир, проф. рачунарства и информатике, координатор
  мејл: vladimirodprokuplja@gmail.com
 • Грујић Миодраг, проф. историје
 • Дојчиновић Светлана, проф. српског језика и књижевности
 • Ђорђевић Тања, проф. математике
 • Ничић Тамара, проф. биологије
 • Ристић Горан, проф. ликовне културе
 • Ристић Иван, проф. физичког и здравственог васпитања
 • Стојковић Љиљана, проф. географије
 • Тасковић Војкан, проф. француског језика

ДОКУМЕНТА

 • План Тима за међупредметне комптенције и предузетништво за школску 2021/22.годину (.pdf)

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ