Тим за инклузивно образовање (ИОП)

ШКОЛСКА 2022/2023.

 • Гајић Весна, проф. социологије – координатор
  мејл: gvesna67@gmail.com
 • Младеновић Милена, проф. хемије
 • Петровић Јелена, проф. психологије
 • Тодоровић Марија, проф. српског језика и књижевности
 • Јовановић Марица,проф.физике
 • Јовановић Ана, педагог
 • Коцић Драгана, директор
 • Милошевић Марија, психолог
 • Милена Бинићевић-представник Савета родитеља
 • Тасковић Војкан, проф. француског језика (од.старешина I 1)
 • Ковачевић Миле, проф. Руског језика (од.старешина I 2)
 • Тодоровић Марија, проф. српског језика и књижевности (од.старешина I 3)
 • Пејић Снежана, проф. физике (од.старешина I 4)
 • Прелић Валентина, проф. Енглеског језика (од.старешина I 5)
 • Станковић Драган, проф. рачунарства и информатике (од.старешина II 1)
 • Јовановић Маја, проф. географије (од.старешина II 2)
 • Цветановић Тања, проф. музичке културе (од.старешина II 3)
 • Обрадовић Миладиновић Ирена, проф. енглеског језика  (од.старешина II 4)
 • Раденковић Небојша, проф. историје (од.старешина II 5)
 • Лукић Јелена, проф. енглеског језика (од.старешина II 6)
 • Илић Ана, проф. српског језика и књижевности (од.старешина III 1)
 • Алексић Драгана, проф. историје (од.старешина III 2)
 • Стојковић Љиљана, проф. географије (од.старешина III 3)
 • Ђорђевић Тања, проф. математике (од.старешина III 4)
 • Анђелковић Драгица, проф. српског језика и књижевности (од.старешина III 5)
 • Ђорђевић Владимир, проф. рачунарства и информатике (од.старешина III 6)
 • Алексић Јелена, проф. математике (од.старешина IV 1)
 • Радмановић Биљана,проф. српског језика и књижевности (од.старешина IV 2)
 • Јордачијевић Марија, проф. биологије (од.старешина IV 3)
 • Грујовић Татјана, проф. француског језика (од.старешина IV 4)
 • Лукић Синиша, проф. физичког и здравственог васпитања (од.старешина IV 5)
 • Стојановић Александра, проф. српског језика и књижевности (од.старешина IV 6)

 

ШКОЛСКА 2021/2022.

 • Гајић Весна, проф. социологије – координатор
  мејл:
 • Јовановић Ана, педагог
 • Коцић Драгана, директор
 • Милошевић Марија, психолог
 • Младеновић Милена, проф. хемије
 • Петровић Јелена, проф. психологије
 • Тодоровић Марија, проф. српског језика и књижевности
 • Станковић Драган, проф. рачунарства и информатике (од.старешина I 1)
 • Јовановић Маја, проф. географије (од.старешина I 2)
 • Цветановић Тања, проф. музичке културе (од.старешина I 3)
 • Обрадовић Миладиновић Ирена, проф. енглеског језика  (од.старешина I 4)
 • Раденковић Небојша, проф. историје (од.старешина I 5)
 • Лукић Јелена, проф. енглеског језика (од.старешина I 6)
 • Илић Ана, проф. српског језика и књижевности (од.старешина II 1)
 • Алексић Драгана, проф. историје (од.старешина II 2)
 • Стојковић Љиљана, проф. географије (од.старешина II 3)
 • Ђорђевић Тања, проф. математике (од.старешина II 4)
 • Анђелковић Драгица, проф. српског језика и књижевности (од.старешина II 5)
 • Ђорђевић Владимир, проф. рачунарства и информатике (од.старешина II 6)
 • Алексић Јелена, проф. математике (од.старешина III 1)
 • Радмановић Биљана, проф. српског језика и књижевности (од.старешина III 2)
 • Јордачијевић Марија, проф. биологије (од.старешина III 3)
 • Грујовић Татјана, проф. француског језика (од.старешина III 4)
 • Лукић Синиша, проф. физичког и здравственог васпитања (од.старешина III 5)
 • Стојановић Александра, проф. српског језика и књижевности (од.старешина III 6)
 • Тодоровић Марија, проф. српског језика и књижевности (од.старешина IV 1)
 • Булатовић Наташа, проф. рачунарства и информатике (од.старешина IV 2)
 • Пејић Снежана, проф. физике (од.старешина IV 3)
 • Младеновић Милена, проф. хемије (од.старешина IV 4)
 • Тасковић Војкан, проф. француског језика (од.старешина IV 5)

 

 • Милошевић Маја, представник Савета родитеља