Стручни актив за развојно планирање

ШКОЛСКА 2022/2023.

 • Грујовић Татјана, проф. француског језика – координатор
  мејл: grujovic@gmail.com
 • Декић Милена, проф. математике
 • Анђелковић Драгица, проф. српског језика и књижевности
 • Богдановић Златановић Ирена, проф. српског језика и књижевност
 • Дробњак Валентина, проф. биологије
 • Ђорђевић Светлана, проф. хемије
 • Пауновић Милка, проф. рачунарства и информатике
 • Радовановић Катарина, проф. математике
 • Прелић Валентина, проф. енглеског језика
 • Коцић Драгана,директор
 • Јовановић Ана, педагог
 • Милошевић Марија, психолог
 • Сања Денић 3/2-представник Савета родитеља
 • Ленка Станковић 3/5-представник Ђачког парламента
 • Представник општине Прокупље

 

ЧЛАНОВИ

(према азбучном редоследу презимена)

 • Татјана Грујовић, проф. француског језика – координатор
  мејл: tatjana.grujovic@gmail.com 
 • Алексић Јелена, проф. математике
 • Анђелковић Драгица, проф. српског језика и књижевности
 • Богдановић Златановић Ирена, проф. српског језика и књижевност
 • Дробњак Валентина, проф. биологије
 • Ђорђевић Светлана, проф. хемије
 • Јовановић Ана, педагог
 • Милошевић Марија, психолог
 • Пауновић Милка, проф. рачунарства и информатике
 • Петровић Јелена, проф. психологије
 • Прелић Валентина, проф. енглеског језика
 • Савић Душан, проф. рачунарства и информатике
 • Милосављевић Тања, представник Савета родитеља
 • Станковић Ленка (II 5), Ученички парламент
 • Представник општине Прокупље