ТНТ група

О секцији
„Група ТНТ“ делује у оквиру програма ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ, који се у Србији спроводи више од десет година, а у свету цео век. Овај програм подучава ученике средњих школа (у неким земљама и основних) у предузетништву и припрема их за будући рад у пословном окружењу.

Почетак рада секције: школске 2012/13. године
Рад секције покренуо: проф. Бранислав Росић

Секцију тренутно води: проф.Бранислав Росић