Група ТНТ

„Група ТНТ“ делује у оквиру програма ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ, који се у Србији спроводи више од десет година, а у свету цео век. Овај програм подучава ученике средњих школа (у неким земљама и основних) у предузетништву и припрема их за будући рад у пословном окружењу. Бавили смо се продуцентским радом, организовали културна дешавања и више пута извели једнодневне и дводневне екскурзије ученика наше школе. Филмски студио је новост у раду, а усмерен је на бележење и чување дешавања из школског живота.

секцију води: проф.Бранислав Росић

Радови: видео обрада и монтажа

Пословни изазов, Ниш, 2011.