Документа

 

Обрасци

  • Оперативни план рада наставника (.pdf) (.docx)
  • Годишњи тематски план рада (.pdf) (.docx)
  • Реализација часова на крају I полугодишта (.pdf) (.docx)
  • Извештај на крају III класификационог периода (.pdf) (.docx)

 

Интерна упутства

 

Документа и прописи

  • Закон о основама система образовања и васпитања (.pdf)
  • Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи (.pdf)