Naslovna Обавештња-Професори

Обавештња-Професори

4.5.2020. године почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”...

"У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у...

Седница Наставничког већа, 14.12.2022.

Материјали: Дневни ред

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Пријемни испит из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у недељу 09. маја 2021. године од 10 до 12 часова.  Потребно је да кандидати дођу...

ОБАВЕШТЕЊЕ Министарства просвете, науке и технолошког развоја

предмет: Сугестија за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину доказ: мејл под називом "Dopis o ocenjivanju ucenika" од 13.04.2020. (11:06h) послат на мејл...

Обавештење разредним старешинама – Час одељењског старешине поводом здравствених препорука

Обавештавају се разредне старешине свих одељења да је у складу са здравственим препорукама Министарства здравља и Министарства просвете, ради спречавања ширења инфекција, потребно одржати...

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

"На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и...

УПУТСТВО ЗА ЛОГОВАЊЕ НА TEAMS ПЛАТФОРМУ

Корак 1. – кликнути на линк https://teams.microsoft.com/_#/l/meetup-join/19:meeting_YmJmNzY4YTYtYWJiZS00NjI1LWJkYTgtMDMxN2I0ZmU1NzYx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22,%22Oid%22:%2282c12b0d-02ac-406b-a6f6-fbcb1d2ed836%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7D&anon=true&deeplinkId=7c02e8ba-70b7-42f6-d24e-bd35905de163   Корак 2 . -  кликнути на Pridruzi se anonimno (eнгл. верзија Join anonymously)

Седница Наставничког већа, среда 9.11.2022. године, 19.00

Седница Наставничког већа биће одржана у среду 9.11.2022.године са почетком у 19 часова са следећим дневним редом: Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа ...