Лепа вест из школске библиотеке

Сопственим средствима и средствима “ђачког динара”, библиотечки фонд је зановљен са седам наслова ђачке лектире и седамдесет примерака. Књиге су на располагању, а коме другоме, до нашим преданим читаоцима – гимназијалцима.