Практична примена стеченог знања из хемије

Да је стечено знање у Гимназији применљиво и у пракси, уверили су нас ученици природно-математичког смера (III 4 и III 5).

На часовима лабораторијских вежби из органске хемије код проф. Маје Јовановић ученици су направили своје варијанте сапуна. Реч је часовима на којима се обрађивалo добијање сапуна сапунификацијом масти.