Обавештење: Родитељски састанци

Родитељски састанци за ученике свих разреда одржаће се у петак 25.12.2020. године путем Вајбер група.

Родитељи ће од стране одељењских старешина благовремено добити обавештење о времену одржавања родитељског састанка.