Обавештење: Осигурање ученика

Обавештавају се ученици да је на седници Савета родитеља за осигурање ученика у школској 2020/21.години изабрана компанија Дунав осигурање а.д.о.

Годишња премија по осигуранију-ученику је 200,00 динара.

Моле се ученици да у што хитнијем року прикупе новац и са списком доставе рачуноводству школе, преко благајника одељења.