ОБАВЕШТЕЊЕ Министарства просвете, науке и технолошког развоја

предмет: Сугестија за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

доказ: мејл под називом “Dopis o ocenjivanju ucenika” од 13.04.2020. (11:06h) послат на мејл адресу школе gimnazijapk@beotel.net

—————-