Обавештење: Евидентирање распореда одржавања тестова и писмених задатака

Обавештавају се наставници Гимназије у Прокупљу да се на сајту Гимназије налази табела за евиндентирање распореда писмених задатака и тестова. Табела  се налази у делу Професори / Документа.

Наставници су у обавези да у табели , по датумима, евидентирају распоред одржавања (по одељењима) својих тестова и писмених задатака водећи рачуна о броју заказаних тестова.

За један дан је по одељењу дозвољено евидентирати само један тест или писмени задатак.