Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

У прилогу је Додатно упутство за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину.