Обавештење Тима за учење на даљину Гимназије у Прокупљу

Тим за учење на даљину Гимназије у Прокупљу обавештава наставнике, ученике и родитеље/законске старатеље да се:

  1. Преузимање наставног садржаја, сем са платформе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, реализује са сајта школе (на насловној страни кликом на банер Платформа Гимназије)
  2. Комуникација ученика са предметним професорима, у циљу добијања додатних обавештења, вршиће се преко мејлова који се налазе на сајту школе у делу Платформа Гимназије.Очекује се почетак рада платформе министарства која ће омогућити свим наставницима и ученицима да организују удаљено извођење наставе путем интернета кроз групни видео позив у којем наставник може са ученицима да дели и садржај свог екрана, као и да снима читав ток часа и учини га доступним свим ученицима из одговарајуће групе.  О томе ће ученици и наставници бити благовремено обавештени.

    Такође, очекује се почетак рада платформе која ће пружити додатну подршку ученицима који прате часове на РТС-у и РТС планети.

  3. Наставници су у обавези да користе овакав вид рада и комуникације како би било могуће праћење реализације наставе од стране надлежних органа школе.