Обавештење: Приговор на резултатe конкурса за стипендије

Обавештавају се ученици да су на огласној табли истакнути спискови ученика који су конкурисали за стипендију.
Ученици којима није одобрена стипендија могу да уложе приговор на обрасцу који могу узети код секретара.
Рок за предају приговора је 22.11.2019.године.
Приговори морају бити документовани.

 

НАПОМЕНА:

  • Корисници ученичких стипендија који по први пут примају стипендије у обавези су да посете најближу експозитуру UniCredit Банке у Нишу и да отворе текући рачун на који ће се исплаћивати кредит или стипендија.
  • Исплата ученичких кредита и стипендија се врши на текуће рачуне ученика отворене у UniCredit Банци.
  • Бесплатан текући рачун за уплату УЧЕНИЧКИХ стипендија I кредита, може се отворити у било којој експозитури UniCredit Банке. Ученици који поседују личну карту и пунолетни су, рачун могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице. Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карту или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.
    Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених.
    Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.