ОБАВЕШТЕЊЕ: У среду 06.11.2019. се ради по распореду за понедељак

Према Правилнику о календару образовно васпитног рада за средње школе, за школску 2019/2020.год. предвиђено је да у оквиру петодневних наставних седмица Гимназија годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици тако да сваки буде заступљен 37 пута.

Како код осталих дана има одступања радиће се по следећем плану:
-среда,06.11.2019.год.по распореду за понедељак.